Govinda - vegetariánská restaurace

Góvinda restaurace v Praze

CzechGovinda Praha 1 - SoukenickáVegetariánská restaurace Góvinda patří mezi první vegetariánské restaurace v Praze a je proslulá svými chutnými a výživnými vegetariánskými pokrmy za příznivou cenu.

Přijďte nás navštívit a ochutnejte rozličné druhy indických specialit, ale také lahodná jídla nejrozmanitějších chutí inspirovaná západním kulinářským uměním. Nabízíme bohaté a pestré menu složené z nejrůznějších chodů, velký výběr sladkostí a nápojů a navíc přídavky zdarma. Za poslechu meditativní hudby se můžete nejen výborně najíst, ale také příjemně uvolnit a zrelaxovat. Zveme vás na zdravé a netradiční jídlo, které je potravou nejen pro tělo, ale také pro duši...

Praha 1 - Soukenická | Praha 8 - Palmovka


Góvinda restaurace v Olomouci

V této nově otevřené restauraci můžete ochutnat speciality proslulé Krišnovy vegetariánské kuchyně, která má nejen v Indii, ale dne už i zde na západě dlouholetou tradici.

Olomouc


Govinda restaurant in Prague

EnglishGovinda Praha 8 - Palmovka Vegetarian restaurant Govinda belongs to one of the first vegetarian restaurants in Prague and is renowned for its tasty and nutritious meals for reasonable price.

Please visit us and taste various kinds of Indian specialties as well as delicious meals of wide-ranging flavors inspired by western culinary art. We offer opulent and various menus containing all kinds of dishes, great choice of sweets and drinks and on the top of it, seconds for free. While listening to a meditative music, you can not only sumptuously eat but relax and rejuvenate as well. We are inviting you for untraditional food, which will nurture not only your body, but also your soul…

Prague 1 - Soukenicka | Prague 8 - Palmovka